Média a publikace

  • Kniha "Základy hipoterapie" - kolektiv autorů (Hana Hermannová, Mgr.Daniela Munichová, Mudr. Zoran Nerandžič, Mgr. Veronika Herzogová, Mgr. Tomáš Calta, František Špatný), Profi Press, 2014, ISBN : 978-80-86726-57-1
    Kniha z trochu jiné oblasti, pro odbornou i širokou veřejnost, pro všechny zájemce o hiporehabilitaci.

  • Jak se ochrnutý Elf vrátil do života (Svět psů, 11/2015)
    Elf1.jpg (1062890)
    Elf2.jpg (487631)

Seriál o fyzioterapii zvířat pro kynologický měsíčník Svět psů