Fyzikální terapie

Solux

Po použití soluxu dochází ke zlepšení prokrvení tkáně, k ústupu bolesti a svalové relaxaci. Solux je umělým zdrojem infračerveného záření. Jedná se o žárovku s vláknem žhaveným zhruba na 3000 °C a zpravidla červeným filtrem, který omezuje viditelnou část světelného spektra. Toto záření proniká vodou, sklem i atmosférou, dostává se tedy i do hlubších vrstev kůže a podkožního vaziva. Hloubkové teplo infračervené žárovky prostupuje kůží hluboko do tkání (vazivo, svaly, klouby), prohřívá tkáně a současně rozšiřuje cévy. Relativně velká vlnová délka a malá energie fotonů vyvolává po absorpci v tkáních hlavně tepelný účinek, který je daný především rozšířením cév. Teplo není omezené na jedno místo, šíří se do okolí pomocí nervových vláken. Rozšířením cév dochází k podpoře krevního oběhu a následně k urychlení odstranění odpadních látek, především laktátů, k většímu využití kyslíku a k podpoře imunitních procesů.

Aplikuje se ze vzdálenosti přibližně 10 až 20 cm od těla, doba aplikace je zhruba 5 až 20 minut. Účinkem je především vazodilatace, která společně s lokálním teplem působí relaxaci podkožních vrstev a svalové tkáně. Indikuje se u chronických bolestivých syndromů pohybového systému, artróz a dalších pohybových onemocnění.