Fyzioterapie a péče o pohybový aparát již není doménou jen lidského zdravotnictví. V posledních letech se po celosvětovém vzoru zaměřuje na tuto terapii i veterinární medicína. Příčinou je zvyšování kvality péče o zvířata a hlavně vysoká účinnost této komplexní terapie.

Fyzioterapie se zabývá léčbou a prevencí funkčních poruch pohybového aparátu.

  • je vhodná u stavů, které omezují pohyblivost psího pacienta
  • významně ovlivňuje a urychluje rekonvalescenci pacienta u poúrazových a pooperačních stavů
  • snižuje bolestivost pohybového aparátu, snižuje množství podávaných analgetik – tím šetří trávicí systém pacienta
  • zkvalitňuje pohybové schopnosti psího pacienta i jeho celkový fyzický stav

Fyzioterapie pro psy